• Počítačové kroužky trvají kromě kroužku č. 401. 2 vyučovací hodiny týdně.
  • Předpokládané znalosti pro jednotlivé kroužky Vám rádi sdělíme na požádání.
  • Kroužky probíhají v prostorách Cedemsu, U Výstaviště 1429, České Budějovice (zastávka MHD U Parku, linky č. 1 a 14)
  • Zahájení kroužků probíhá v budově Cedemsu, U Výstaviště 1429, České Budějovice
  • Pokud není uveden termín a čas konání kroužku, řeší se vše na informační schůzce dle času dětí a vedoucího.
  • Kroužky končí, pokud není uvedeno jinak v týdnu od 27. května 2024

401. Programování pro nejmenší (od 1. třídy)

  Děti poznají programování pomocí pohyblivých obrázků v aplikaci Kodu, kde si budou moci vytvořit jednoduché hry. Kroužek trvá 1 hodinu týdně (60 minut).

Vedoucí kroužku: David Hovorka

Místo konání: v Cedemsu, U Výstaviště 1429
Zahajovací schůzka: dne 20. 9. 2023 v 16,00 hodin v Cedemsu
Cena kroužku: 750,- Kč na pololetí
 
  Středa 16,30 - 18,00 hodin Objednat
         
402. Umím již s počítačem? (od 7 let)   „Umíš s počítačem?" je zábavný a interaktivní informatický kroužek pro děti. Děti se naučí o všech komponentech počítače, počítačové terminologii, bezpečném používání internetu a vyhledávání pravdivých informací. Kroužek zahrnuje také seznámení s programy jako Word, Excel, PowerPoint a programovacím softwarem Scratch. Děti budou mít také příležitost vyzkoušet si jednoduché animování v programu Pivot Animator, kde mohou prozkoumat svou kreativitu. Kroužek "Umíš s počítačem?" je navržen tak, aby děti rozvíjely své počítačové dovednosti a získaly pevný základ pro budoucí technologické výzvy.

Vedoucí kroužku: David Hovorka
Místo konání: v Cedemsu, U Výstaviště 1429
Zahajovací schůzka: dne 18. 9. 2023 v 17,00 hodin v Cedemsu
Cena kroužku: 900,- Kč na pololetí
 
  Pondělí 17,00 - 18,30 hodin Objednat   
         
403. Tvorba www stránek   Děti se na kroužku naučí základy tvorby webových stránek. Nejprve se seznámí s jazykem HTML a následně se budou věnovat také CSS. Začnou s vytvořením stránky pomocí šablony a postupně se naučí vytvořit svůj první statický web od začátku. Tento kroužek je ideální pro úplně začátečníky s www stránkami.

Vedoucí kroužku: Patrik Zoufalý
Místo konání: v Cedemsu, U Výstaviště 1429
Zahajovací schůzka: dne 20. 9. 2023 v 17,30 hodin v Cedemsu
Cena kroužku: 900,- Kč na pololetí
 
     
         
404. Staň se youtuberem
(pro děti od 9 let)
 
Na kroužku děti získají podrobné znalosti o platformě YouTube. Budou se dozvídat, jak tato platforma funguje, kdo na ní může vytvářet obsah a jak. Seznámí se s důležitými pravidly a naučí se, jak se na platformě chovat, co dělat, a naopak co nedělat. Dále se dozví o výhodách, nevýhodách a možných nebezpečích spojených s touto platformou. Během kroužku si děti vytvoří vlastní kanál a naučí se natáčet a editovat videa. Získají zkušenosti v hodnocení videí a budou schopny posoudit kvalitu obsahu. Tímto způsobem budou mít možnost uplatnit své kreativní dovednosti a vyjádřit se prostřednictvím videí na YouTube.
Vedoucí kroužku: Patrik Zoufalý
Místo konání: v Cedemsu, U Výstaviště 1429
Zahajovací schůzka: dne 21. 9. 2023 v 17,30 hodin v Cedemsu
Cena kroužku: 900,- Kč na pololetí
 
   Úterý 17,30 - 19,00 hodin Objednat  
         
405. Programování v programu Scratch
(pro děti od 6. třídy)
 
V našem kroužku se budou děti věnovat programování v jazyku Scratch. Děti se naučí programovat a vytvářet různé hry či aplikace. Jazyk Scratch je zčásti obrázkový (grafický), takže bude potřeba mu věnovat trochu času. Kroužek je určen i pro úplné začátečníky od 6. třídy. Kroužek je určen jak pro děti, kteří zatím s programováním nemají žádnou zkušenost, ale i pro ty, kteří již něco umí. Děti zvládnou základy algoritmizace jen pomocí myši podobně, jako se skládá puzzle. Naprogramují si vlastní interaktivní animaci nebo hru. U tohoto kroužku je důležité logické myšlení při hledání řešení zadaného problému.
Vedoucí kroužku: David Hovorka
Místo konání: v Cedemsu, U Výstaviště 1429
Zahajovací schůzka: dne 20. 9. 2023 v 17,00 hodin v Cedemsu
Cena kroužku: 900,- Kč na pololetí
 
  Středa 16,30 - 18,00 hodin Objednat   
         
406. Digitální tvorba  
Na tomto kroužku se děti naučí širokou škálu dovedností v digitální tvorbě. Budou se zabývat prací s videem, kde se naučí editovat a stříhat videa a také vytvářet obsah pro platformy jako YouTube. Dále se budou věnovat stop-motion animaci, kde budou tvořit scény buď kreslením, nebo přemisťováním fyzických objektů a následně vytvoří efekt pohybu. Získají také základní dovednosti v 3D modelování pomocí programu Blender a seznámí se s herním enginem Unity. Tento kroužek je určen pro začátečníky v digitální tvorbě.
Vedoucí kroužku: Patrik Zoufalý
Místo konání: v Cedemsu, U Výstaviště 1429
Zahajovací schůzka: dne 20. 9. 2023 v 17,30 hodin v Cedemsu
Cena kroužku: 900,- Kč na pololetí
 
   Středa 18,20 - 19,50 hodin Objednat  
         
407. Základy tvorba webu s pomocí Umělé inteligence  
Základy tvorby webových stránek pro úplné začátečníky a mírně pokročilé. Na tomto kroužku se naučíte způsoby tvorby webu. Například vkládání obrázků, videí nebo zvuku. Různé způsoby grafického zpracování. Nejdříve si ukážeme společně jak vytvořit základní web a následně si může každý vyzkoušet vytvořit web podle sebe. Při tvorbě webu nám bude pomáhat i Umělá Inteligence, o které se budeme na kroužku také bavit (například s generováním kódů nebo textů). Po skončení kroužku si účastníci budou schopni vytvořit základní web a budou rozumět základům práce s webem.
Vedoucí kroužku: Tomáš Jungwirth, Petr Štola
Místo konání: Cedems, U Výstaviště 1429   
Zahajovací schůzka: dne 21. 9. 2023 v 17,30 hodin v Cedemsu
Cena kroužku: 900,- Kč na pololetí
 
  Čtvrtek 17,30 - 19,00 hodin
Objednat  
         
408. Kvízy a hry  
V tomto kroužku budeme dělat různé logické úlohy za pomocí mobilních nebo počítačových her. Zkusíme si vytvořit pomocí Kahootu různé hádanky a cvičení společně, následně každý si bude moci vytvořit vlastní kvíz, který si spolu zahrajeme. Vyzkoušíme si různé zajímavé hry na mobilu a počítači. Tento kroužek je zaměřený na pobavení a zábavu.
Vedoucí kroužku: Richard Prokš
Místo konání: Cedems, U Výstaviště 1429
Zahajovací schůzka: dne 21. 9. 2023 v 17,30 hodin v Cedemsu
Cena kroužku: 900,- Kč na pololetí
 
   Čtvrtek 17,30 - 19,00 hodin Objednat  
         
409. Programování v Minecraftu 1 (od 6. třídy)  
V tomto kroužku se děti budou věnovat programování od samotného začátku a k tomu využijí známou hru Minecraft. Děti se postupně naučí programovat a zvládnou základy algoritmizace. Kroužek je určen jak pro děti, které zatím s programováním nemají žádnou zkušenost, ale i pro ty, které již něco umí a chtějí poznat jiné programovací prostředí.

Vedoucí kroužku:
Jiří Schubert
Místo konání: Cedems, U Výstaviště 1429
Zahajovací schůzka: dne 18. 9. 2023 v 17,00 hodin v Cedemsu
Cena kroužku: 900,- Kč na pololetí
 
  Pondělí 17,00 - 18,30 hodin Objednat   
         
410. Programování v Minecraftu 2 (11 - 15 let)  
V tomto kroužku se děti budou věnovat programování ve známé hře Minecraft pomocí grafického editoru MakeCode, podobného Scratchi. Děti si rozšíří svoje dovednosti v programování, které již znají ze školy. Kroužek je tedy určen spíše pro ty, kteří již něco z programování umí, je pro děti druhého stupně ZŠ.
Vedoucí kroužku: Jiří Schubert
Místo konání: Cedems, U Výstaviště 1429
Zahajovací schůzka: dne 19. 9. 2023 v 18,00 hodin v Cedemsu
Cena kroužku: 900,- Kč na pololetí
 
     
         
411. Minecraft - kreativita, tvoření (6 - 15 let)  
Děti si prohloubí kreativitu ve známé hře Minecraft, kde nejprve podle plánů a různých zadání budou tvořit různé stavby, jako jsou různé budovy, sochy, mosty či předměty a pak podle zadání vytvoří svůj vlastní návrh. Vhodné pro děti druhého stupně. Děti budou rozvíjet vzájemnou spolupráci, kreativitu a tvořit svůj herní svět.
Vedoucí kroužku: Jiří Schubert
Místo konání: Cedems, U Výstaviště 1429
Zahajovací schůzka:
Cena kroužku: 900,- Kč na pololetí
 
  Středa 16,00 - 17,30 hodin OBSAZENO  
         

 

We use cookies

Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.