• Kroužky probíhají v prostorách Cedemsu U Výstaviště 1429, ČB, nebo v naší keramické dílně Na Zlaté stoce 551/14 v přízemí (zastávka MHD Vysokoškolské koleje, linky č. 3., 7 a 15)
  • Zahájení kroužků probíhá v Cedemsu, U Výstaviště 1429, České Budějovice
  • Pokud není uveden termín a čas konání kroužku, řeší se vše na informační schůzce dle času dětí a vedoucího.
  • Vzhledem k navýšení cen energií a materiálů, které bohužel nemůžeme ovlivnit, se může cena kroužku navýšit. Budeme se snažit, aby případná navýšená částka byla minimální.
  • Kroužky končí, pokud není uvedeno jinak, v týdnu od 29. května 2023

101. Keramický kroužek

  Na kroužku budou děti tvořit z hlíny v keramické dílně. Děti budou modelovat z hlíny pod vedením keramičky, vyrobí si např. hrneček, zvířátko, obrázek, číslo na dům a další výrobky dle vlastní fantazie, vyzkouší si práci na hrnčířském kruhu. Naučí se základy práce s hlínou, vyzkouší si práci s engobami, glazurami, skleněnou drtí a nářadím, které ke keramice patří. Výrobky dětí budou vypáleny v peci po jejich vyschnutí. V ceně je zahrnut veškerý materiál na kroužek.
 
Vedoucí kroužku: Kateřina Matulková
Místo konání: keramická dílna, Na Zlaté stoce 14
Zahajovací shůzka: 19. 9. 2022 v 16,00 hodin M-tesu 
Cena: 1 250,- Kč na pololetí
 
   Pondělí 17,00 - 18,30 hodin Objednat  
       
102. Keramický kroužek   Na kroužku budou děti tvořit z hlíny v keramické dílně. Děti budou modelovat z hlíny pod vedením keramičky, vyrobí si např. hrneček, zvířátko, obrázek, číslo na dům a další výrobky dle vlastní fantazie, vyzkouší si práci na hrnčířském kruhu. Naučí se základy práce s hlínou, vyzkouší si práci s engobami, glazurami, skleněnou drtí a nářadím, které ke keramice patří. Výrobky dětí budou vypáleny v peci po jejich vyschnutí. V ceně je zahrnut veškerý materiál na kroužek.
 
Vedoucí kroužku: Kateřina Matulková
Místo konání: keramická dílna, Na Zlaté stoce 14
Zahajovací shůzka: 19. 9. 2022 v 16,00 hodin M-tesu 
Cena: 1 250,- Kč na pololetí
 
   Úterý 17,00 - 18,30 hodin Objednat  
         
103. Veselé malování   Děti si vyzkouší tradiční i nové výtvarné techniky. Děti se zde naučí jednoduché kresby, malby a základní techniky malování. Naučí se pracovat s barvami a bude jim vysvětlena i teorie, aby věděly, co mají malovat. Cílem je, aby si děti odnesly z jejich tvorby zážitek a malování si užily.

Vedoucí kroužku: Kateřina Moserová
Místo konání: bude upřesněno (Cedems nebo keramická dílna)
Zahajovací shůzka: 19. 9. 2022 v 17,00 hodin v Cedemsu (datum a čas kroužku bude upřesněn)
Cena: 900,- Kč na pololetí
 
    Objednat  
       
104. Výtvarně keramický kroužek
(pro děti od 7 do 12 let)
 
Kroužek, kde si děti vyzkouší jak tvoření keramiky, tak i různé výtvarné techniky a postupy. V kroužku se budou střídat keramické aktivity (tvoření drobných výrobků v keramické dílně) s výtvarnými aktivitami (kresba tužkou, pastelkami a tuší, malba a další výtvarné techniky, včetně experimentálního tisku). Kroužek bude přizpůsoben věku, zkušenostem a manuální zručnosti dětí.
 
Vedoucí kroužku: Veronika Strnadová
Místo konání: keramická dílna, Na Zlaté stoce 14
Zahajovací shůzka: 22. 9. 2022 v 17,00 hodin v Cedemsu
Cena: 1 000,- Kč na pololetí
 
  Čtvrtek 17,00 - 18,30 hodin OBSAZENO  
         
105. Vyráběj a maluj
(pro děti od 6 do 9 let)
 
Výtvarný kroužek je určen pro dívky a chlapce od 6 do 9 let. Děti se zde naučí jednoduché kresby, malby a základní techniky malování. Dále se pak naučí pracovat s barvami a bude jim vysvětlena i teorie, aby věděly, co mají malovat. Každé dítě v sobě skrývá velký talent. Cílem tohoto kroužku je, abychom u dětí rozvíjeli fantazii a kreativitu. V rámci kroužku budou děti vyrábět různé předměty ať už pro sebe nebo třeba jako dárek k různým událostem (velikonoce, vánoce, halloween atd.) Děti budou používat jak klasické pomůcky, ale budou pracovat i s přírodními materiály.

Vedoucí kroužku: Kateřina Moserová
Místo konání: bude upřesněno (Cedems nebo keramická dílna)
Zahajovací shůzka:21. 9. 2022 v 16,00 hodin v Cedemsu
Cena: 900,- Kč na pololetí
 
  Středa od 17,00 hodin a výše Objednat  
         
106. Výtvarný kroužek s výukou AJ
(pro děti od 5 do 8 let)
 
Cílem kroužku je seznámit děti se základy anglického jazyka pomocí her a malovaní. Během hodiny se budeme věnovat jednak základům anglického jazyka, kdy se děti naučí poznávat zvířátka, základní číslice, dopravní prostředky a dále se budeme učit malovat, stříhat, lepit a tvořit různé věci. Naučíme se pracovat s barvami, papírem a budeme se věnovat různým technikám malování a kreslení. Program aktivit bude vždy přizpůsoben věku.
 
Vedoucí kroužku: Barbora Píchalová
Místo konání: bude upřesněno (Cedems nebo keramická dílna)
Zahajovací shůzka: 20. 9. 2022 v 16,00 hodin v Cedemsu
Cena: 800,- Kč na pololetí
 
  Úterý 16,00 - 17,30 hodin Objednat  
         
107. Pojďme malovat a kreslit
(pro děti 2. stupně ZŠ)
 
Pořád si něco někam čmáráte? V tomto kroužku to jistě využijete a dále rozvinete. Je ideální pro děti z druhého stupně ZŠ, které si zde osvojí základy kresby a malby. Vyzkouší si různé techniky i materiály. Děti se naučí kreslit tužkou, uhlem, přírodním uhlem, akvarelem, temperou či tuží. Mohou si vyzkoušet realistickou kresbu či malbu a seznámit se se základy perspektivy a vyzkoušet různé techniky stínování. Díla budou vznikat jak z nápadů dětí, tak lektorky. Výuka bude v zimních měsících probíhat na učebně a v měsících, kdy bude tepleji, budou děti chodit kreslit ven.
 
Vedoucí kroužku: Bc. Andrea Hronová
Místo konání: Cedems, U Výstaviště 1429
Zahajovací shůzka:22. 9. 2022 v 16,00 hodin v Cedemsu
Cena: 850,- Kč na pololetí

 
  Čtvrtek 16,00 - 17,30 hodin OBSAZENO  
         
108. Pojď si zailustrovat a vytvoř si svůj komiks 

kreslení
  Celý půlrok se budeme věnovat jedinému projektu a to tvorbě vlastního komiksu. Budeme pracovat jak na zvládnutí kresby, tak i na postupném rozvoji postavy. Seznámíme se s různými médii, které se při tvorbě komiksu používají.
Nebude to sezení u počítače, ale děti budou hlavně kreslit a následně vše upravovat pro svůj komiks. Je to vlastně jenom na tobě co Tě bude bavit a na co si troufneš. A se vším dětem bude pomáhat vedoucí a naučí je spoustu triků a fíglů.


Vedoucí kroužku: Bc. Andrea Hronová
Místo konání: Cedems, U Výstaviště 1429
Zahajovací schůzka: 20. 9. 2022 v 17,30 hodin v Cedemsu
Cena kroužku: 800,- Kč na pololetí 
 
  Úterý 17,30 - 19,00 hodin Objednat  
         

 

We use cookies

Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.