1. Rozvojové kurzy pro děti
  • pro skupinky cca 5 dětí
  • kurzy jsou určené pro děti, které získaly odklad školní docházky (a to z různých důvodů)
  • kurzu se zúčastní vždy děti s rodiči, na konci lekce proběhnou následné konzultace s jednotlivými rodiči – co mají se svými dětmi procvičovat
  • cílem kurzů je rozvoj funkcí a posilování pracovních charakteristik, potřebných pro nástup do základní školy (grafomotorika, sluchové vnímání, zrakové rozlišování, pravolevá orientace, posílení pozornosti, reakcí na pokyny apod.)
  1. Individuální pomoc pro rodiče dětí ze základních škol
  • problematika výchovných obtíží
  • problematika výukových potíží
  • problematika úzkostných dětí, dětí s adaptačními obtížemi na nové prostředí, s potížemi se začleňováním do kolektivu, s potížemi psychosomatického rázu
  • volba povolání pro děti 8. a 9. tříd
We use cookies

Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.