Všeobecné pokyny pro účastníky příměstských táborů
 1. Příměstské tábory pořádáme pro děti školního věku, pouze logopedický tábor je i pro děti předškolního věku.
 2. Cedems z. s. organizuje tábory od roku 2018 - převzal část táborů od M-tesu a postupně vypisuje nové. Na stránkách Cedemsu jsou uvedeny všechny tábory obou spolků, obdobně je tomu na stránkách www.m-tes.cz. Přihlašovat se můžete prostřednictvím stránek Cedemsu nebo M-tesu. Systém organizace táborů zůstává stejný jako v roce 2018, tj. v závazné přihlášce je uvedena informace, kdo pořádá tábor a správné číslo účtu. V roce 2019 počítáme s rozšířením prostor na léto nedaleko sídla M-tesu.
 3. Provozní doba táborů je od 7,30 do 16,00 hodin. Pro děti je připraven bohatý program. Aktivity, kterým se budou děti věnovat, jsou blíže popsány u jednotlivých táborů. Program se průběžně přizpůsobuje dle počasí a schopností dětí. Při nástupu obdrží děti program na celý týden.
 4. Zahájení všech příměstských táborů kromě "Aero a 4 živly" a "leteckého s drony" je 1. den většinou v prostorách Cedemsu, U Výstaviště 1429, v Českých Budějovicích od 7.15 do 8.00 hod. V ostatní dny může být místo a hodina nástupu i odchodu přizpůsobena programu na jednotlivých táborech. Např. z důvodu dopravy na výlet nebo u táborů s koňmi, se zvířaty - na nádraží, u sportovních a tanečních táborů - v tělocvičně apod. O této skutečnosti budou děti informovány v den nástupu na tábor nebo vždy den předem.
 5. Zasláním závazné přihlášky je dítě přihlášeno na tábory, které jste si vybrali. Přihlášku můžete zaslat poštou nebo naskenovanou e-mailem. Po zaslání přihlášky s Vaším dítětem počítáme a žádné další vyrozumění neposíláme. V případě, že se dítě objednaného tábora nezúčastní (např. z důvodu nemoci apod.) nebo budete chtít změnit termín tábora, dejte nám včas vědět.
 6. V případě, že dítě bude odcházet z tábora samo, chceme tuto skutečnost od rodičů písemně - viz. formulář v závazné přihlášce. Při nástupu je nutno odevzdat kompletně vyplněné a podepsané prohlášení zákonných zástupců dítěte a souhlas rodičů s ošetřením dítěte.
 7. Úhradu příměstského tábora je nutno provést do 2 měsíců od obdržení závazné přihlášky, při pozdějším přihlášení (méně jak 2 měsíce před termínem konání tábora) maximálně do dne zahájení. Cena tábora včetně ceny za den je uvedena na závazné přihlášce. Úhradu tábora je nutné provést na účet, který bude uveden v závazné přihlášce, variabilní symbol = číslo přihlášky nebo hotově do pokladny. V ceně tábora je zahrnut oběd, pití, vstupné, jízdné a další náklady dle zaměření.
 8. Stornopodmínky:
 9. V případě odhlášení dítěte 14 dní (a více)před zahájením tábora účtujeme 300,- Kč z celkové ceny tábora. V ostatních případech se platba za tábor nevrací.
 10. Vybavení dítěte - oblečení dle počasí a zaměření tábora, oblečení na převlečení, pevná obuv, pláštěnka, pití, svačin
 11. Za případné škody, které dítě způsobí, bude M-tes (Cedems) požadovat náhradu.
 12. Informace Vám poskytneme v kanceláři, č. dveří 38 v 1. patře, prostřednictvím e-mailu:Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. a na tel. č. 385310201, 385310202.