Informace o rozsahu a důvodech zpracování osobních údajů účastníků akcí:

 

Osobní údaje účastníků akcí jsou zpracovávány na základě vyplněné přihlášky na akci a v rozsahu z tohoto dokumentu vyplývajícím.

Na úrovni pořadatele jsou údaje zpracovávány v písemné i elektronické podobě. Kontaktní údaje účastníků a osob vykonávajících rodičovskou odpovědnost jsou využívány k zajištění komunikace před realizací akce a v jejím průběhu.

Základní informace o účastníkovi akce v rozsahu jména, příjmení, adresy bydliště a data narození jsou zpracovávány pro zajištění dokumentace akce v souladu se zákonnými předpisy a pro potřeby prokazování účastníků akce vůči poskytovatelům dotačních prostředků z veřejných rozpočtů, pokud tito takovou dokumentaci akce požadují.

Mimo spolek jsou údaje poskytovány pouze v případech, kdy takové poskytnutí ukládá právní předpis, a to v rozsahu tohoto právního předpisu. Nejčastěji se jedná o poskytování údajů při ubytování v ubytovacích zařízeních (v rozsahu jméno, příjmení, adresa trvalého bydliště).

Základní informace účastníka akce jsou uchovávány pět let po roce realizace akce, v případě, že ze strany poskytovatele podpory z veřejných rozpočtů je požadováno delší uchovávání údajů, prodlužuje se doba uchování v souladu s tímto požadavkem.

Pořadatel akce zpracovává osobní údaje zvláštní kategorie týkající se zdravotního stavu účastníků akce, a to minimálně v rozsahu, kterou mu stanovuje Zákon o ochraně veřejného zdraví (Posudek o zdravotní způsobilosti k účasti na škole v přírodě nebo jiné zotavovací akci) a dále v rozsahu údajů, které osoba vykonávající rodičovskou odpovědnost uvede do přihlášky na akci nebo obdobného doplňujícího dokumentu v rozsahu, který považuje za nutný pro zajištění bezpečnosti účastníka akce.

Dále jsou zpracovávány údaje o průběhu zdravotního stavu účastníka na akci.

Tyto údaje jsou poskytovány osobám pověřeným zajištěním dozoru a péče o účastníky, zdravotníkovi akce nebo osobě zajišťující zdravotní dozor, osobám odpovědným za stravování, pokud je taková informace pro zajištění bezpečnosti nezbytná (např. v případě potravinových alergií), dále lékařům poskytujícím v průběhu akce nutnou lékařskou péči.

Údaje o zdravotním stavu účastníků akce jsou uchovávány po dobu jednoho roku po ukončení akce.

O účastnících akcí jsou dále zpracovávány další doplňující údaje vázající se zpravidla k charakteru a programu akce (dovednosti, znalosti, konfekční velikost apod.). Tyto osobní údaje nejsou dále zpracovávány po ukončení akce.

V průběhu akce může být zajišťována foto a videodokumentace akce, která může být využívána pro zajištění poskytování aktuálních informací o průběhu akce rodičům účastníků nebo i široké veřejnosti.

Foto a videodokumentace akce a kontaktní údaje účastníků nebo osob vykonávajících rodičovskou odpovědnost mohou být využívány i k účelům dokumentace a propagace činnosti Cedemsu, to však pouze v případě, že účastník nebo osoba vykonávající rodičovskou odpovědnost k takovému využití foto a videodokumentace nebo k zasílání informací a nabídek akcí vydali souhlas.

V případě úrazu nebo jiné mimořádné události na akci se údaje dotčených osob zpracovávají pro zajištění postupů stanovených platnými právními předpisy a dále pro zajištění ochrany oprávněných zájmů účastníků akce, pořadatele akce nebo i třetích osob.

Zpracování osobních údajů v Cedemsu je podrobně upraveno vnitřním předpisem spolku – Směrnice o ochraně osobních údajů a nakládání s nimi.

Povinností subjektu údajů nebo osoby vykonávající rodičovskou odpovědnost, která osobní údaje poskytuje, je poskytnutí úplných a pravdivých údajů.

Subjekt údajů má v souladu s platnou právní úpravou:

 • Právo na přístup k osobním údajům
 • Právo na opravu nepřesných osobních údajů
 • Právo na výmaz
 • Právo na omezení zpracování
 • Právo na přenositelnost
 • Právo vznést námitku

Uplatnění práva musí být provedeno písemnou formou, a to včetně jednoznačné identifikace subjektu údajů a jasného vymezení požadavku.

Více naleznete zde.

Joomla forms builder by JoomlaShine

Rok 2021

Bavíme se s Cedemsem
- projekt na celoroční činnost spolku
  logo SM ČB 2018 loga Jčk 2018 8
 Příměstské tábory - prázdniny s Cedemsem
- projekt na podporu pořádání letních
  příměstských táborů
   logo SM ČB 2018  
       
Rok 2020      
Bavíme se s Cedemsem
- projekt na celoroční činnost spolku
  logo SM ČB 2018 loga Jčk 2018 8
Příměstské tábory - prázdniny s CedemsemPříměstské tábory - příroda, sport a pro děti se zdravotním omezením
- projekt na podporu pořádání letních
  příměstských táborů
  logo SM ČB 2018  
       
 

 

Rok 2019

Bavíme se s Cedemsem
- projekt na celoroční činnost spolku
  logo SM ČB 2018
Cvičíme a tvoříme s Cedemsem
- projekt na celoroční činnost spolku
  loga Jčk 2018 8
Příměstské tábory - příroda, sport
a pro děti se zdravotním omezením
- projekt na podporu pořádání letních
  příměstských táborů
  logo SM ČB 2018
     

 

Rok 2018

Příměstské tábory zaměřené na pří- 
rodu a zdravotně postižené děti
  logo SM ČB 2018
     

 

 • Příměstské tábory
  Pořádáme spoustu táborů s různým zaměřením, tak aby si mohl vybrat každý. Tábory probíhají především formou her a zábavy.

 • Zájmové kroužky
  Zajišťujeme různé kroužky pro děti, např. zaměření na sport, přírodu apod.

 • Logopedické konzultace
  Pro děti s mírnými vadami řeči řešíme nápravu řeči.

 • Pro seniory a znevýhodněné občany organizujeme různé kurzy a akce.

 • Rozvojové kurzy pro děti
  Pro děti zajišťujeme kurzy a konzultace (grafomotorika, sluchové vnímání apod.), dále pomoc při volbě povolání pro děti 8. a 9. tříd ZŠ.

Kontaktní informace Cedems z.s.

Adresa:

U Výstaviště 1429
České Budějovice
370 05 ČR

Email:  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Tel.: 385 310 201  | 385 310 202

Č. účtu: 2001356729/2010

IČ: 06668518

Zásady zpracování osobních údajů

 
 

 

 
We use cookies

Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.