• Kroužky končí v týdnu od 3. 6. do 7. 6. 2019 pokud není uvedeno jinak
  • Zahájení kroužků probíhá v prostorách Cedemsu, U Výstaviště 1429, 370 05 České Budějovice

902. Mysli na nesmysly (pro děti od 2. do 5. třídy ZŠ)

kouzelník3

  Seznámí děti hravou formou s tím, jak paměť funguje, co nám pomáhá ukládat informacedo paměti a se základními mnemotechnikami.

Vedoucí kroužku: Ivana Jaukerová

Místo konání: Cedems, U Výstaviště 1429, České Budějovice
Cena kroužku: 750,-550,- Kč na pololetí 
 
  Středa 15,00 - 16,30 hodin Objednat