• Kroužky končí v týdnu od 3. 6. do 7. 6. 2019 pokud není uvedeno jinak
  • Zahájení kroužků probíhá v prostorách Cedemsu, U Výstaviště 1429, 370 05 České Budějovice

901. 3D tisk (pro děti od 9 do 12 let)
st1

  V kroužku 3D tisku se děti naučí kreslit na počítači 3D modely jednodušších technických dílů a upravit je tak, aby šly vytisknout na 3D tiskárně. Důraz bude kladen na přesnou a pečlivou práci, která je podmínkou funkčnosti. Děti se seznámí s obsluhou a údržbou 3D tiskárny, jejím seřízením, vlastnostmi různých tiskových materiálů a jejich použitím. Vyzkouší si základy ovládání strojů (nejen 3D tiskáren) pomocí G-kódu. Ke kreslení budou děti používat buď Adobe Photoshop nebo volně dostupné programy TinkerCad a Inkscape, s nimiž mohou účastníci pracovat i doma.

Vedoucí kroužku:
Místo konání: Cedems, U Výstaviště 1429, České Budějovice

Cena kroužku: 850,- Kč na pololetí 
 
  Informační schůzka dne 27. 9. 2019 v 17.00 hodin v prostorách Cedemsu  Objednat  
       

902. Mysli na nesmysly (pro děti od 2. do 5. třídy ZŠ)

kouzelník3

  Seznámí děti hravou formou s tím, jak paměť funguje, co nám pomáhá ukládat informacedo paměti a se základními mnemotechnikami.

Vedoucí kroužku: Marcela Červinčáková

Místo konání: Cedems, U Výstaviště 1429, České Budějovice
Cena kroužku: 750,- na pololetí 
 
  Informační schůzka dne 29. 1. 2019 v 17.00 hodin v prostorách Cedemsu Objednat
         

903.

st1

 

Lektorka:
Místo konání: Cedems, U Výstaviště 1429, České Budějovice
Cena: 350,- za 45 minut 
 
  Každý čtvrtek v době od 8.30 – 16.00 hodiny, čas dle dohody - nutno předem objednat Objednat  
         

904.

st1

  Kroužek určený pro děti, které rády hrají deskové hry, chtějí si zahrát v kolektivu, naučit se a zdokonalit se ve strategii deskových her.

Lektorka:
Místo konání: Cedems, U Výstaviště 1429, České Budějovice
Cena: 350,- za 45 minut 
 
  Každý čtvrtek v době od 8.30 – 16.00 hodiny, čas dle dohody - nutno předem objednat Objednat