• Kroužky končí v týdnu od 1. 6. do 5. 6. 2020 pokud není uvedeno jinak
  • Zahájení kroužků probíhá v prostorách Cedemsu, U Výstaviště 1429, 370 05 České Budějovice

902. Mysli na nesmysly (pro děti od 2. do 5. třídy ZŠ)

kouzelník3

 
Seznámí děti hravou formou s tím, jak paměť funguje, co nám pomáhá ukládat informacedo paměti a se základními mnemotechnikami.

Vedoucí kroužku: Ivana Jaukerová

Místo konání: Cedems, U Výstaviště 1429, České Budějovice
Cena kroužku: 600,- Kč na pololetí
 
  Středa 15,00 - 16,30 hodin Objednat
         
903. Myofunkční cvičení pro děti   
Ve skupině se děti prostřednictvím zábavy a her učí nácvik správného dechového stereotypu. Posilují svalstvo, které se podílí na artikulaci, polykání a sání, zaměřují se na nácvik správné klidové polohy jazyka. Činnost skupiny je zaměřena na dechová a fonační cvičení, cvičení zlepšující sílu a stabilitu čelisti, mimická cvičení – posilování motoriky rtů, tváří a obličejových svalů a posilování motoriky jazyka.

Vedoucí kroužku:
Místo konání: Cedems, U Výstaviště 1429, České Budějovice
Cena kroužku: 600,- Kč na pololetí
 
    Objednat  
         
904. Mluvení hrou    Skupina je vhodná především pro děti, které potřebují rozvíjet mluvidla. Ve skupině se rozvíjí zraková a sluchová percepce, paměť a diferenciace, prostorová a časoprostorová orientace, kresebné dovednosti a správné grafomotorické návyky.

Vedoucí kroužku:
Místo konání: Cedems, U Výstaviště 1429, České Budějovice
Cena kroužku: 600,- Kč na pololetí
 
    Objednat  
         
905. Do školy s úsměvem   Skupinka zaměřená na základní dovednosti, které jsou ve škole rozvíjeny na dovednosti studijní. Činnost skupinky je zaměřena na řeč a komunikační schopnosti, psychomotoriku a grafomotoriku, předcházení specifickým poruchám učení, motorické dovednosti (cvičení hrubé a jemné motoriky), estetickou činnost (výtvarná, hudební a literární výchova), sebeobslužné dovednosti směřující k samostatnosti dítěte.

Vedoucí kroužku:
Místo konání: Cedems, U Výstaviště 1429, České Budějovice
Cena kroužku: 600,- Kč na pololetí

 
    Objednat