• Kroužky končí v týdnu od 3. 6. do 7. 6. 2019 pokud není uvedeno jinak
  • Zahájení kroužků probíhá v prostorách Cedemsu, U Výstaviště 1429, 370 05 České Budějovice

621. Mažoretky (pro děti od 6 do 9 let)
mažoretky

  V tomto kroužku se dívky naučí vnímat nejen rytmus hudby, ale i správné držení těla a koordinaci pohybu. Dívky se budou nejprve učit techniku pochodování a práci s hůlkou (točení, házení, přehazování). Následně budou pak do nácviku zahrnuty choreografie na hudbu.

Vedoucí kroužku: Patricie Králová
Místo konání: SK Pedagog

Cena kroužku: 850,- Kč na pololetí
 
  Informační schůzka dne 24. 9. 2019 v 17.00 hodin v prostorách Cedemsu  Objednat  
       

622. In-line bruslení (pro děti od 7 do 11 let)

In line bruslení

  Kroužek bude probíhat na podzim a na jaře v závislosti na počasí. Cílem kroužku je naučit děti základní techniky jízdy na bruslích, ovládání a zvládnutí základních stylů brzdění. Nácvik správného zatáčení, bruslařské techniky.

Vedoucí kroužku:

Místo konání: Cedems, U Výstaviště 1429, České Budějovice
Cena kroužku: 750,- na pololetí 
 
  Informační schůzka dne 24. 9. 2019 v 17.00 hodin v prostorách Cedemsu Objednat
         

623. Jóga

st1

  Kroužek zaměřený na zdraví dítěte, koresponduje se zdravotním cvičením i pohybovou terapií. Jóga má širokospektrální účinky, vede děti k seberozvoji, ke zklidnění mysli, ke správnému dýchání, k procvičení a zpružnění celého těla. Rozvíjí u dětí tvořivost, představivost a soustředěnost.
Cvičení je prováděno v pomalém, klidném a plynulém tempu. Pohyb je vedený tzn., je prováděn pod vědomou kontrolou, koordinovaný na všech úrovních. Děti se tak učí správnému provedení jednotlivých jógových pozic, učí se respektovat své vlastní tělo, své vlastní schopnosti, učí se sebevnímání.


Lektorka:
Místo konání: Cedems, U Výstaviště 1429, České Budějovice
Cena kroužku: 750,- na pololetí
 
  Informační schůzka dne 24. 9. 2019 v 17.00 hodin v prostorách Cedemsu Objednat