• Kroužky končí v týdnu od 3. 6. do 7. 6. 2019 pokud není uvedeno jinak
  • Zahájení kroužků probíhá v prostorách Cedemsu, U Výstaviště 1429, 370 05 České Budějovice

901. Mažoretky (pro děvčata od 6 do 9 let)
st1

  V tomto kroužku se dívky naučí vnímat nejen rytmus hudby, ale i správné držení těla a koordinaci pohybu. Dívky se budou nejprve učit techniku pochodování a práci s hůlkou (točení, házení, přehazování). Následně budou pak do nácviku zahrnuty choreografie na hudbu.

Vedoucí kroužku: Patricie Králová
Místo konání: SK Pedagog

Cena kroužku: 850,- Kč na pololetí 
 
  Informační schůzka dne 29. 1. 2019 v 17.00 hodin v prostorách Cedemsu  Objednat  
       

902. Malý kouzelník a jeho kouzelnické karty (pro děti od 7 do 9 let)

st1

  Tento kroužek bude především zaměřen na hravou výuku karetních triků a kouzel. Děti se zde naučí jak správně připravit karty, jak je míchat, tak by divák nic nepoznal a mimo jiné samotné karetní triky. Děti si zde vyrobí svoje vlastní kouzelnické karty, které budou poté moc využít, jak v hodinách kroužku, tak i doma. Další výhodou kroužku je, že si Vaše ratolesti procvičí jemnou motoriku a naučí se vystupovat před svými vrstevníky. Cílem kroužku je naučení dítěte vystupování na veřejnosti a získání nových vědomostí v oblasti kouzel.

Vedoucí kroužku: Marcela Červinčáková

Místo konání: Cedems, U Výstaviště 1429, České Budějovice
Cena kroužku: 750,- na pololetí 
 
  Informační schůzka dne 29. 1. 2019 v 17.00 hodin v prostorách Cedemsu Objednat
         

903. Logopedie

st1

  Individuální logopedická prevence pro děti v předškolním věku (i s odkladem školní docházky). Na hodiny je nutné se objednat.

Lektorka: Bc. Zuzana Hochová
Místo konání: Cedems, U Výstaviště 1429, České Budějovice
Cena: 350,- za 45 minut 
 
  Každý čtvrtek v době od 8.30 – 16.00 hodiny, čas dle dohody - nutno předem objednat Objednat