Aktuality

Příměstké i pobytové tábory v létě proběhnou.
 
Nové!!!
Nabídku příměstských táborů na léto 2021 naleznete v sekci Příměstské tábory.
 
 

 

Image

Příměstské tábory

Image

Kroužky

Image

Soutěže a akce

Image

Rozvojové kurzy

Image

Logopedie

Image

Kurzy pro seniory

Cedems z.s.

Cedems z. s. je spolek jehož účelem je zajišťování akcí a činnosti pro děti a
mládež. Kromě toho se věnuje aktivitám pro starší a znevýhodněné občany.
Spolek zajišťuje celoroční činnost a to především v oblasti zájmových kroužků,
psychologického poradenství, rozvojových kurzů, konzultační činnosti a
příměstských táborů. Působnost Cedemsu je především v rámci Jihočeského
kraje. Činnost spolku se postupně rozvíjí a bude se neustále rozšiřovat.
V současné době se zaměřuje na České Budějovice a okolí
Image