Aktuality

V souvislosti s doporučením Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy zrušit či omezit i mimoškolní činnosti pro děti, rušíme počínaje dnem 11. 3. 2020 všechny zájmové kroužky. Jakmile to situace dovolí budou kroužky pokračovat.

Image

Příměstské tábory

Image

Kroužky

Image

Akce

Image

Rozvojové kurzy

Image

Logopedie

Image

Kurzy pro seniory

Cedems z.s.

Cedems z. s. je spolek jehož účelem je zajišťování akcí a činnosti pro děti a
mládež. Kromě toho se věnuje aktivitám pro starší a znevýhodněné občany.
Spolek zajišťuje celoroční činnost a to především v oblasti zájmových kroužků,
psychologického poradenství, rozvojových kurzů, konzultační činnosti a
příměstských táborů. Působnost Cedemsu je především v rámci Jihočeského
kraje. Činnost spolku se postupně rozvíjí a bude se neustále rozšiřovat.
V současné době se zaměřuje na České Budějovice a okolí
Image