Aktuality

Upozorňujeme všechny rodiče, že příměstských táborů se mohou zúčastnit pouze děti, které nebyly v uplynulých 14 dnech v rizikových oblastech a to jak v ČR tak i v zahraničí !!

Pozor změna na koňských táborech - tábory č. 8 a 10 měly být v Heřmani, ale z provozních důvodů nám nemohou tábory uspořádat. Proto jsme dohodli, že se tyto dva tábory budou konat na Chatě pod Kletí. Ostatní tábory jsou beze změn.

Na všechny příměstské i pobytové tábory se můžete standardně přihlašovat. Platby již můžete posílat. Programy a chod všech typů táborů budou letos limitovány hygienickými omezeními, nicméně se budeme snažit, abychom zajistili jak bezpečný, tak zajímavý program.

Image

Příměstské tábory

Image

Kroužky

Image

Akce

Image

Rozvojové kurzy

Image

Logopedie

Image

Kurzy pro seniory

Cedems z.s.

Cedems z. s. je spolek jehož účelem je zajišťování akcí a činnosti pro děti a
mládež. Kromě toho se věnuje aktivitám pro starší a znevýhodněné občany.
Spolek zajišťuje celoroční činnost a to především v oblasti zájmových kroužků,
psychologického poradenství, rozvojových kurzů, konzultační činnosti a
příměstských táborů. Působnost Cedemsu je především v rámci Jihočeského
kraje. Činnost spolku se postupně rozvíjí a bude se neustále rozšiřovat.
V současné době se zaměřuje na České Budějovice a okolí
Image